Centrum Medyczne w Lęborku
Menu:
Kontakt

Poradnie Specjalistyczne:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-30


Poradnia Ginekologiczna:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-32


Rehabilitacja:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-31


Poradnia Lekarza POZ:

Aleja Wolności 40a; Lębork

Telefon: 59 862-13-59


Pracownia RTG:

Aleja Wolności 40a; Lębork

Telefon: 59 862-13-59


Linki

Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska

Szybki podgląd wyników

Kanał Youtube centrum medycznego

centrum medyczne legionow

Dokumentacja medyczna pacjenta

Realizując prawa pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej, informujemy że dokumentację medyczną udostępnia się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2012 r., poz. 159).

Zgodnie z Art. 26. ust. 1 ww. ustawy, dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta w następującej formie:Odbiór wyników badań oraz recept

Wynik badania bądź receptę pacjenta może odebrać osobiście osoba, której dany dokument dotyczy bądź osoba wcześniej przez nią upoważniona,za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej

Kserokopia dokumentacji medycznej wydawana jest pacjentowi lub osobie przez niego wcześniej upoważnionej po ówczesnym okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska
Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska