Centrum Medyczne w Lęborku
Menu:
Kontakt

Poradnie Specjalistyczne:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-30


Poradnia Ginekologiczna:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-32


Rehabilitacja:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-31


Poradnia Lekarza POZ:

Aleja Wolności 40a; Lębork

Telefon: 59 862-13-59


Pracownia RTG:

Aleja Wolności 40a; Lębork

Telefon: 59 862-13-59


Linki

Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska

Szybki podgląd wyników

Kanał Youtube centrum medycznego

centrum medyczne legionow

Kolejka Oczekujących.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia. Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia w dniach i godzinach pracy rejestracji C.M. "Legionów".

Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu do kolejki oczekujących - pod rygorem skreślenia z listy. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.


Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje:


Przy zapisie uwzględnia się dwie kategorie medyczne pacjentów:

Przypadek pilny - jeśli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

Przypadek stabilny - to pacjent, który nie znajduje się w stanie wymagającym nagłej interwencji medycznej i nie został zaliczony do przypadków pilnych.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.


Jak sprawdzić czas oczekiwania na świadczenie?
Jak wyszukać informacje z zakresu list oczekujących w Informatorze o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne?

Pod adresem: Informator o kolejkach NFZ

Lub telefonicznie pod numerem naszej rejestracji: (059) 8632 430

Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska
Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska