Centrum Medyczne w Lęborku
Menu:
Kontakt

Poradnie Specjalistyczne:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-30


Poradnia Ginekologiczna:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-32


Rehabilitacja:

Legionów Polskich 18; Lębork

Telefon: 59 863-24-31


Poradnia Lekarza POZ:

Aleja Wolności 40a; Lębork

Telefon: 59 862-13-59


Pracownia RTG:

Aleja Wolności 40a; Lębork

Telefon: 59 862-13-59


Linki

Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska

Szybki podgląd wyników

Kanał Youtube centrum medycznego

centrum medyczne legionow

Poradnie specjalistyczne NZOZ "Stary Browar"

all (26 kB)

W NZOZ "Stary Browar" funkcjonuje zespół kilkunastu poradni specjalistycznych, świadczących szeroki zakres usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (BEZPŁATNYCH), jak i prywatnie (ODPŁATNYCH).

Nasze poradnie wyróżnia przede wszystkim doskonała kadra medyczna, nowoczesny sprzęt i sprawdzone metody leczenia. 

Wszystkie poradnie zapewniają swoim pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki:

Świadczenia medyczne udzielane są pacjentom m.in. w ramach skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla pacjentów ubezpieczonych w którejkolwiek z grup medycznych LUXMED,MEDICOVER, SWISSMED, POLMED, SALTUS ZDROWIE, COMPENSA. Obowiązek posiadania skierowania do poradni specjalistycznej nie dotyczy poradni położniczo-ginekologicznej. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Mając na uwadze indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz dojazd lekarzy z okolicznych miast informujemy, że wyznaczone godziny wizyt są przybliżone i mogą ulec zmianie.

Na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo do rejestracji tylko w jednej poradni specjalistycznej. Jeśli skierowanie posiada dopisek "pilne" i lekarz udzielający świadczeń w poradni uzna, że istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia - pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej przypadek stabilny. Za wyjątkiem stanów nagłych rejestracja zobowiązana jest do wyznaczenia terminu przyjęcia i wpisania na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Co powinno zawierać skierowanie:

 • pieczęć/nadruk z nazwą,adresem,VII i VIII cz. kodu resortowego podmiotu leczniczego,
 • numer umowy z NFZ,
 • rozpoznanie i kod jednostki chorobowej według ICD-10,
 • data wystawienia skierowania,
 • PESEL oraz imię i nazwisko ubezpieczonego,
 • dodatkowe uwagi lekarza kierującego,
 • podpis i pieczęć lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu,
 • załączone lub opisane wykonane dotychczas badania lub dotychczasowe.

Osoby uprawnione do świadczeń poza kolejnością:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

W przypadku rejestracji telefonicznej lub za pośrednictwem osób trzecich pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska
Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska Centrum medyczne Legionów Przychodnia lekarska