Chirurgiczne leczenie Otyłości

W związku z rosnącą epidemią otyłości w Polsce i na świecie, dążąc do jak najwyższej jakości opieki nad pacjentem oraz pozostając w zgodzie z najnowszą wiedzą medyczną w Centrum Medycznym Legionów rozpoczynamy program przygotowania i kwalifikacji do chirurgicznego leczenia otyłości. Program będzie prowadzony we współpracy z Ośrodkiem Koordynowanej Opieki Bariatrycznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Chirurgia bariatryczna w Słupsku

Przygotowaniem do operacji zajmują się lekarze naszej poradni chirurgicznej: dr n. med. Jarosław Feszak oraz lek. Mateusz Wityk.

Chirurgia bariatryczna pozostaje w przewadze nad leczeniem zachowawczym i jest jedyną metodą leczenia otyłości olbrzymiej o udowodnionej skuteczności. Wśród osób spełniających kryteria kwalifikacji, leczenie operacyjne stanowi postępowanie z wyboru.

W Poradni Chirurgii Ogólnej w Centrum Medycznym “Legionów” w Lęborku odbywa się również kwalifikacja do nowoczesnych operacji minimalnie inwazyjnych przepuklin brzusznych metodą laparoskopową – metoda ta zapewnia niewielki uraz tkanek podczas operacji i szybką rekonwalescencję. Kwalifikację do zabiegów prowadzą lek. Mateusz Wityk oraz dr n. med. Jarosław Feszak.

Po więcej informacji zapraszamy do Poradni Chirurgii Ogólnej Centrum Medycznego Legionów.

Chirurgiczne leczenie Otyłości