E-skierowanie nie dla rehabilitacji.

W związku z częstymi niedogodnościami związanymi z brakiem realizacji e-skierowań w Dziale Rehabilitacji, przypominamy iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej E-Skierowania WYSTAWIANE SĄ na następujące świadczenia opieki zdrowotnej:

  • AOS (poradnie spec.) finansowane ze środków publicznych;
  • Leczenie szpitalne;
  • Badania medycyny nuklearnej, TK, MRI, Gastroskopia, Endoskopia, Kosztochłonne badania diagnostyczne.


W odniesieniu do pozostałych świadczeń, skierowania wystawiane są w postaci papierowej (wymagana pieczęć lekarza oraz podpis). To oznacza, że zgodnie z treścią w/w rozporządzenia e-Skierowanie NIE JEST WYSTAWIANE na:

  • Leczenie w zakresie opieki psychiatrycznej i uzależnień.

Oznacza to, że pacjenci korzystający z usług całego naszego Działu Rehabilitacji są zobowiązani do dostarczania skierowań w postaci papierowej.

Informacje dodatkowe: https://www.pacjent.gov.pl/e-skierowanie/e-skierowanie-nowe-rozwiazanie-dla-pacjentow