Nowości w Centrum Medycznym.

Drodzy pacjenci, pragniemy poinformować o kilku nowościach, które w ostatnim czasie wprowadziliśmy w naszej placówce medycznej.


 • Pracownia USG narządu ruchu:

Lek. Edyta Szura-Zawadzka -> specjalista rehabilitacji medycznej z doświadczeniem w zakresie wykonywania USG narządów ruchu.

Konsultacja odbywa się w naszej drugiej lokalizacji przy Alei Wolności 40a (I-piętro, gabinet 11B). Wymagana wcześniejsza rejestracja pod nr telefonu 598621359.


 • Pracownia pomocy psychologicznej:

mgr Patrycja Paluch – psycholog ze ścieżką specjalistyczną z psychologii klinicznej, pedagog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog z doświadczeniem zawodowym w placówkach oświatowych,szpitalach, instytucjach pomocy społecznej oraz stowarzyszeniach i fundacjach udzielających pomocy osobom m.in. z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami somatycznymi oraz zaburzeniami wieku rozwojowego.

 1. Konsultacja psychologiczna;
 2. Poradnictwo psychologiczne;
 3. Terapia psychologiczna;
 4. Diagnoza psychologiczna;
 5. Interwencja kryzysowa;

W zależności od formy pomocy, czas spotkania z psychologiem wynosi od 45 do 60 min.


 • Nowi lekarze w poradniach specjalistycznych:
 1. W Poradni Endokrynologicznej lek. Anna Eremus – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z endokrynologii;
 2. W Poradni Neurologicznej lek. Julita Okrój-Lubecka – w trakcie specjalizacji z neurologii;
 3. W Poradni Rehabilitacyjnej oraz Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci do 18 r.ż. rozpoczęła pracę Lek. Marta Banach – specjalista rehabilitacji medycznej, ordynator Oddziału Rehabilitacji dla dzieci w Dzierzążnie.