Organizacja pracy przychodni.

AKTUALIZACJA 26.03.2020 R. 08:00

Ze względu na ogłoszony stan epidemii, a także decyzję podjętą przez lekarzy specjalistów udzielających świadczeń, poniżej wymienione wizyty zostają zawieszone do odwołania (zarówno w ramach NFZ jak i komercyjne).

Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej, jak również podaniu nowych wytycznych powiadomimy o niezbędnych krokach w celu wyznaczenia nowych terminów wizyt. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie gdyż sytuacja jest nadzwyczajna i ogólnokrajowa.

Lek. Cezary Młyński – poradnia chirurgii ogólnej

Lek. Mateusz Wityk – poradnia chirurgii ogólnej

Lek. Dariusz Skocki – poradnia chirurgii ogólnej

Lek. Marek Kużel – poradnia neurologiczna dla dzieci

Lek. Renata Tarnowska – poradnia kardiologiczna dla dzieci

Lek. Agata Rzepecka – poradnia endokrynologiczna

Lek. Zofia Woźniak – poradnia endokrynologiczna

Lek. Małgorzata Dobrosielska-Serafin – poradnia endokrynologiczna

Lek. Krzysztof Bigus – poradnia alergologiczna

Lek. Krzysztof Łotowski – poradnia kardiologiczna

Lek. Jacek Bałenkowski – poradnia neurologiczna

Lek. Rafał Kijek – poradnia dermatologiczna

Lekarze wymienieni poniżej będą konsultować pacjentów objętych opieką poradni specjalistycznej, których wizyta nie wymaga osobistego stawienia się u lekarza za pomocą teleporady, jednakże pacjenci pierwszorazowi będą proszeni o osobiste stawiennictwo lub przełożenie wizyty. Personel rejestracji będzie podejmował kontakt celem przekazania szczegółowych informacji

Lek. Szymon Hinca – poradnia urologiczna – teleporady;

Lek. Narcyz Kiejna – poradnia urologiczna – teleporady;

Lek. Przemysław Rzepecki – poradnia urologiczna – teleporady;

Lek. Renata Targowska – poradnia neurologiczna – teleporady;

Lek. Julita Okrój-Lubecka – poradnia neurologiczna – teleporady;

Lek. Anna Eremus – poradnia endokrynologiczna – teleporady;

Lek. Katarzyna Chełmińska – poradnia endokrynologiczna – teleporady;

Lek. Aldona Foerster – poradnia endokrynologiczna – teleporady;

Lek. Maciej Krynicki – poradnia endokrynologiczna – teleporady;

Lek. Grzegorz Kuchta – poradnia chorób płuc – teleporady;

Lek. Elżbieta Okorowska – poradnia chorób płuc – teleporady;

Lek. Włodzimierz Sieg – poradnia położniczo-ginekologiczna – według planu;

Lek. Krystyna Kosowicz – poradnia położniczo-ginekologiczna – według planu;

Lek. Mariusz Kamieniecki – poradnia ortopedyczna – według planu;


Pracownia RTG przy Alei Wolności 40a od dnia 01.04.2020 r. do odwołania będzie czynna w godzinach 09:00 – 14:00.
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CaV-2 zajęcia w Szkole Rodzenia “edukacja ciężarnych” zostają również zawieszone do odwołania.


Kierując się działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy o zgłaszanie planowanej nieobecności wizycie lekarskiej, jak również badaniu diagnostycznym.
W związku iż sytuacja jest dynamiczna będziemy Państwa na bieżąco informować o jakichkolwiek kolejnych zmianach.