Poradnia kardiologiczna dla dzieci

W Poradni wykonuje się wysoko specjalistyczne konsultacje kardiologiczne dzieci chorych na serce lub z wrodzonymi wadami serca. Celem konsultacji jest postawienie rozpoznania i ustalenie dalszego postępowania z chorym. W Poradni prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca (EKG, Echo Serca).

Poradnia przyjmuje pacjentów:

  • Bezpłatnie – w ramach kontraktu z NFZ (wymagane skierowanie);

Kadra lekarska:

  • Dr n.med. Renata Tarnowska – specjalista kardiologii dziecięcej