Postępowanie w przypadku wkłucia się kleszcza.

PAMIĘTAJ! WAŻNE JEST BY JAK NAJSZYBCIEJ USUNĄĆ KLESZCZA

postepowanie kleszcz

Osoba, która spostrzegła kleszcza wkłutego w skórę powinna usunąć go jak najszybciej. Im dłużej kleszcz ma kontakt z krwią człowieka, tym większe jest ryzyko zakażenia. Na podstawie opublikowanych danych z badań stwierdzono znaczący wzrost ryzyka zakażenia bakterią przenoszoną przez kleszcze.

Uzależnianie samodzielnego usunięcia kleszcza ze skóry, od skorzystania z pomocy lekarskiej jest błędem. Może to skutkować niepotrzebnie zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wywołane drobnoustrojami, które przenoszone są przez pajęczaki, a także kleszcze.