Poradnia kardiologiczna

Poradnia przyjmuje pacjentów:

  • Prywatnie (koszt wizyty pokrywa pacjent);
  • Pacjenci ubezpieczeni w Polmed, Medicover, Compensa, Saltus Zdrowie, PZU Zdrowie, Enel – Med, TU Zdrowie;

Kadra lekarska:

  • Lek. Krzysztof Łotowski – Specjalista kardiologii oraz chorób wewnętrznych.

Zakres pracy poradni:

  • EKG spoczynkowe – elektrokardiogram polegający na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej w postaci różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy dwoma elektrodami, co graficznie odczytujemy w formie krzywej elektrokardiograficznej, na specjalnym papierze milimetrowym bądź na ekranie monitora,
  • EKG wykonywane na cykloergometrze – to nieinwazyjne badanie, które przeprowadza się, żeby postawić precyzyjną diagnozę u osoby podejrzewanej o chorobę wieńcową. Jest niezwykle przydatne, gdy trzeba ustalić przyczyny zaburzeń rytmu serca. Pozwala określić rokowania u chorych po zawale serca czy po zabiegach na tętnicach wieńcowych, a także poznać rodzaj wysiłku fizycznego, na jaki chory na serce może sobie pozwolić w codziennym życiu. Ułatwia opracowanie programu rehabilitacji pozawałowej. EKG wysiłkowe wykonuje się także u sportowców, pilotów i osób, których praca wymaga dużego wysiłku lub nieprzeciętnej kondycji fizycznej. Badanie wysiłkowe EKG może być wykonane po skierowaniu przez lekarza,
  • Echo Serca – ultrasonografia (echo) serca polega na oglądaniu serca aparatem USG wzbogaconym o możliwość pomiaru przepływu krwi przez serce znakowanego kolorem (kolorowy Doppler). Echo serca jest wykonywane w celu oceny budowy i pracy zastawek serca naturalnych lub sztucznych, pomiaru wielkości i pracy komór serca, grubości jego ścian oraz diagnostyki wad serca. To badanie pozwala również zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym (worku otaczającym serce) lub skrzeplin w jamach serca. Wskazane zwłaszcza u chorych z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, kardiomiopatią, zapaleniem mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, zaburzeniami rytmu, oraz u chorych po zawale serca,
  • HOLTER EKG – polega na rejestracji zapisu EKG w sposób ciągły przez 24 godziny. Pozwala na ocenę zmian dynamicznych serca i patologii, które ujawniają się jedynie w określonych warunkach. Istotą badania jest zapis EKG na nośniku pamięci (karta pamięci) oraz późniejszy przegląd zarejestrowanego wykresu na monitorze. Pozwala to na rejestrację pracy serca podczas codziennej aktywności chorego, czy w trakcie codziennych zajęć występują ważne dla życia pacjenta zmiany jak zaburzenia rytmu, zmiany odcinka ST świadczące o niedokrwieniu. Dlatego w trakcie badania pacjent nie powinien ograniczać swojej aktywności, a wykonywać wszystkie zwykłe czynności, łącznie z praca zawodową. Jednocześnie powinien zapisywać wykonywane czynności, doznawane emocje, dolegliwości i przyjmowane leki, gdyż będzie to ważne przy interpretacji zapisu,
  • HOLTER RR – (24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego) – polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 45 minut podczas dnia oraz co 1 godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia. Przez cały czas na jednym ramieniu założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia połączony z rejestratorem wielkości walkmana noszonym na pasku, który posiada automatyczną pompę i jest zasilany za pomocą baterii. W dniu badania pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni przyjąć codzienną dawkę – chyba, że lekarz kierujący na badanie zdecyduje inaczej. Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej – badanie ma sens, jeśli rejestruje ciśnienie podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w przychodni, a zapisane dane oceniane przez lekarza,
  • Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna badania biochemiczne krwi.
komercyjna poradnia kardiologiczna Lębork lek. Krzysztof Łotowski