Kontakt

Formularz nie służy do umawiania i rejestrowania wizyt.

Rejestracja jest możliwa wyłącznie osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. Moduł e-rejestracji jest nadal w trakcie opracowywania ze względów zaawansowania technicznego oraz koniecznych testów funkcjonowania. Poniższy formularz ma charakter informacyjny a jego zadaniem jest pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania z zakresu funkcjonowania przychodni oraz świadczonych usług.