Poradnie NFZ

W NZOZ „Stary Browar” funkcjonuje zespół kilkunastu poradni specjalistycznych. Świadczą szeroki zakres usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (BEZPŁATNYCH), jak i prywatnie (ODPŁATNYCH).

Nasze poradnie wyróżnia przede wszystkim doskonała kadra medyczna, nowoczesny sprzęt i sprawdzone metody leczenia.

Poradnie specjalistyczne naszego centrum medycznego realizują Program NFZ i Ministerstwa Zdrowia w zakresie Szybkiej Terapii Onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. DILO).

Realizujemy diagnostyczne pakiety onkologiczne (etap wstępny) poprzez wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych zależnych od indywidualnych schorzeń chorobowych. (Tomografia Komputerowa, USG, RTG, Badania Laboratoryjne, BACC etc.).

Zależnie od wyników badań etapu wstępnego, lekarz konsultuje i podejmuje decyzje o skierowaniu na diagnostykę pogłębioną pacjenta lub zabieg diagnostyczno-leczniczy bądź o zakończeniu diagnostyki w ramach karty DILO w przypadku braku potwierdzenia podejrzenia choroby onkologicznej.

Wszystkie poradnie zapewniają swoim pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki:

 • laboratoryjnej (w tej samej lokalizacji);
 • mikrobiologicznej (podwykonawstwo);
 • endoskopowej (podwykonawstwo);
 • ultrasonograficznej (w tej samej lokalizacji);
 • rentgenowskiej (podwykonawstwo);
 • rezonansu magnetycznego (podwykonawstwo);
 • tomografii komputerowej (podwykonawstwo);

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zajdzie konieczność wykonania badań laboratoryjnych bądź diagnostycznych, lekarz wskazuje pacjentowi placówkę, w której zrealizuje zlecone przez niego badania. 

Badanie w innej placówce, która nie ma zawartej umowy z poradnią, w której się Pani leczy, będzie badanie płatnym.

Jedynie w przypadku badań kosztochłonnych, które finansuje odrębnie NFZ (badania dolnego i górnego odcinka układu pokarmowego, badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego etc.) pacjent ma prawo wyboru w której placówce zrealizuje skierowanie.

Przyjmujemy pacjentów m.in. w ramach skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla pacjentów ubezpieczonych w którejkolwiek z grup medycznych LUXMED, MEDICOVER, POLMED, SALTUS ZDROWIE, COMPENSA, PZU ZDROWIE, ENEL-MED, TU Zdrowie.

Obowiązek posiadania skierowania do poradni specjalistycznej nie dotyczy poradni położniczo-ginekologicznej. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Mając na uwadze indywidualne podejście do każdego pacjenta oraz dojazd lekarzy z okolicznych miast informujemy, że wyznaczone godziny wizyt są przybliżone i mogą ulec zmianie.

Na podstawie jednego skierowania pacjent ma prawo do rejestracji tylko w jednej poradni specjalistycznej. Pacjent kwalifikuje się do umieszczenia przed pacjentami stabilnymi na liście oczekujących w następujących przypadkach:

 • Skierowanie zawiera dopisek „pilne”;
 • Lekarz poradni uzna konieczność udzielenia świadczenia w trybie „pilnym”;
 • Pogorszył się stan zdrowia pacjenta i wymaga tego dynamika procesu chorobowego.

Za wyjątkiem stanów nagłych rejestracja zobowiązana jest do wyznaczenia terminu przyjęcia i wpisania na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia.

Co powinno zawierać skierowanie:

 • Pieczęć, bądź nadruk z nazwą, adresem, VII i VIII częścią kodu resortowego podmiotu leczniczego;
 • Numer umowy z NFZ;
 • Rozpoznanie opisowe, w szczególności kod jednostki chorobowej według ICD-10;
 • Datę wystawienia skierowania;
 • Pesel, a także imię i nazwisko ubezpieczonego;
 • Dodatkowe uwagi lekarza kierującego;
 • Podpis i pieczęć lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu;
 • Załączone, lub opisane dotychczas wykonane badania.