Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologa dedykowana jest dla pacjenta, który:

 • jest zainteresowany samorozwojem i samopoznaniem w celu rozwijania twórczych możliwości oraz polepszania jakości swojego życia;
 • doświadcza lęku, niepokoju, silnego napięcia emocjonalnego, stresu, niskiego poczucia własnej wartości, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z innymi ludźmi, obniżonego nastroju;
 • przeżywa konflikty oraz kryzysy w związkach intymnych, relacjach rodzinnych, społecznych lub trudności w życiu zawodowym/szkolnym ;
 • odczuwa różnorodne dolegliwości fizyczne o nieznanej, niejasnej przyczynie (tzw. zaburzenia psychosomatyczne);
 • przeżywa kryzys tożsamościowy, kryzys wartości lub celów w swoim życiu i towarzyszy pacjentowi przy tym poczucie braku sensu;
 • czuje, że potrzebuje po prostu porozmawiać z kimś obiektywnym, gdyż nie potrafi sam poradzić sobie z rozwiązaniem konkretnego problemu;

Pracownia przyjmuje pacjentów:

 • Prywatnie (koszt 80 zł);

Kadra medyczna:

 • Mgr Patrycja Paluch – psycholog ze ścieżką specjalistyczną z psychologii klinicznej, pedagog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach oświatowych, szpitalach, instytucjach pomocy społecznej oraz stowarzyszeniach i fundacjach. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów, dzięki którym łączy swoje umiejętności i kwalifikacje w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Formy proponowanej pomocy:

 • Konsultacja psychologiczna ma zastosowanie u osób doświadczających trudności życiowych i wymagających pomocy psychologicznej. Spotkania z psychologiem mają na celu rozpoznanie problemu osoby zgłaszającej się, jakiego rodzaju zmianę chciałaby uzyskać oraz w jakim zakresie jest to możliwe. Z konsultacji mogą skorzystać osoby zainteresowane pomocą dla siebie lub dla swoich bliskich;
 • Poradnictwo psychologiczne jest zorientowane przede wszystkim na doraźną pomoc w określeniu problemu oraz znalezieniu najlepszych sposobów jego rozwiązania. Psycholog pomaga omówić oraz zrozumieć aktualny problem, a także ustabilizować i rozwiązać sytuację. Oprócz diagnozy problemu możliwe jest określenie czynników podtrzymujących jego istnienie oraz trudności z jego rozwiązaniem, a także wzmocnienie osoby zgłaszającej się w realizowanych przez nią zmianach;
 • Terapia psychologiczna ma na celu wspomaganie funkcjonowania człowieka w codziennym życiu, zwiększenie skuteczności działania, wspieranie w rozwoju osobistym. Cykliczna terapia może pomóc w lepszym zrozumieniu własnego zachowania oraz zachowania innych ludzi, a tym samym ułatwić wzajemne porozumienie. Może pomóc zmodyfikować niepożądane zachowania oraz nauczyć się nowych – korzystniejszych;
 • Diagnoza psychologiczna stosuje się ją w celu bliższego określenia stanu psychicznego bądź cech osobowości osoby zgłaszającej się. Do postawienia wstępnej diagnozy czasami wystarcza szczegółowy wywiad psychologiczny bądź obserwacja zachowania. W niektórych przypadkach wymaga ona jednak zastosowania precyzyjnych narzędzi diagnostycznych: testów i kwestionariuszy psychologicznych, pozwalających lepiej zrozumieć funkcjonowanie i trudności osoby zgłaszającej się po pomoc;
 • Interwencję kryzysową stosuje się w sytuacjach nagłych i trudnych. Jej celem jest odzyskanie przez osobę dotkniętą problemem zdolności samodzielnego rozwiązania kryzysu. Psycholog pomaga ustalić cele i kroki działania w wypadku sytuacji kryzysowej oraz doradza w jaki sposób dokonać zmiany w pożądanym kierunku.

W zależności od wybranej formy pomocy,
czas spotkania z psychologiem wynosi od 45 min. do 60 min.

W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt pod nr telefonu:

TEL: 693 739 677