Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologa dedykowana jest dla pacjenta, który:

  • czuje, że potrzebuje porozmawiać z kimś obiektywnym, nieoceniającym w atmosferze zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
  • jest zainteresowany samorozwojem i samopoznaniem w celu rozwijania twórczych możliwości oraz polepszania jakości swojego życia,
  • doświadcza lęku, niepokoju, silnego napięcia emocjonalnego, stresu, niskiego poczucia własnej wartości, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z innymi ludźmi, obniżonego nastroju,
  • odczuwa różnorodne dolegliwości fizyczne o nieznanej, niejasnej przyczynie (tzw. bóle/zaburzenia psychosomatyczne),
  • szuka wsparcia psychologicznego w nagłej, trudnej sytuacji w życiu (np. utrata, żałoba, rozstanie),
  • przeżywa konflikty oraz kryzysy w związkach intymnych, relacjach rodzinnych, społecznych lub trudności w życiu zawodowym/szkolnym,
  • przeżywa kryzys tożsamościowy, kryzys wartości i celów, przy jednoczesnym odczuwaniu braku sensu bądź równowagi w swoim życiu

Pracownia przyjmuje pacjentów:

  • Prywatnie (koszt 130 zł);

Kadra medyczna:

  • Mgr Patrycja Paluch – Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna), konsultant Psychoterapii Pozytywnej (w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego PPT), pedagog, pedagog specjalny – oligofrenopedagog; członek World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, Wiesbaden (Niemcy).

posiada doświadczenie zawodowe w pracy w służbie zdrowia, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, stowarzyszeniach i fundacjach. Uczestnik wielu szkoleń i kursów, dzięki którym łączy swoje umiejętności i kwalifikacje w pracy z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pracuje pod stałą superwizją w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, integrującej różne modalności terapeutyczne, co pozwala na holistyczne podejście do trudności natury psychologicznej. W pracy, poza tradycyjnym podejściem, czerpie również inspiracje z obszarów alternatywnych, takich jak psychobiologia, epigenetyka, fizyka kwantowa czy neurobiologia

Czas trwania spotkania wynosi 50 min.

W celu umówienia terminu konsultacji prosimy o kontakt pod nr telefonu:

TEL: 693 739 677