USG narządu ruchu

Pracownia przyjmuje pacjentów:

  • Odpłatnie – koszt badania w całości ponosi pacjent (200 zł);

Kadra lekarska:

  • Lek. Edyta Szura – Zawadzka – Specjalista rehabilitacji medycznej;
  • USG stawu kolanowego (ocena zachyłków stanu kolanowego,ocena błony maziowej,ocena obecności torbieli Bakera;ocena ciągłości więzadeł pobocznych i krzyżowych oraz rzepki;ocena łąkotek;ocena fragmentów powierzchni stawowych,ubytków chrząstki stawowej,obecności ciał wolnych w jamie stawowej);
  • USG stawu barkowego (ocena obecności płynu w kaletce podbarkowej;ocena ciągłości ścięgien stożka rotatorów i więzadeł;ocena obrąbka stawowego w dostępnych fragmentach;ocena ewentualnych konfliktów kostno-ścięgnistych;ocena zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych stawu barkowo–obojczykowego);
  • USG stawu skokowego (ocena ścięgien mięśni stabilizatorów stawu skokowego;ocena aparatu więzadłowego;ocena powierzchni kostnych i stawowych;ocena stabilności w próbach czynnościowych).
  • USG stawu łokciowego (ocena obecności wysięku jako wykładnika stanu zapalnego w stawie;diagnostyka zespołów bólowych;ocena zmian zwyrodnieniowych i przeciążeniowych (łokieć tenisisty,  łokieć golfisty);ocena zmian pourazowych– naderwania lub zerwania więzadeł, obecność ciał wolnych w jamie stawowej;ocena powierzchni stawowych);
  • USG stawu biodrowego u dorosłych (umożliwia ocenę ewentualnej obecności płynu w stawie biodrowym);
  • USG ścięgna  Achillesa (obejmuje strukturę ścięgna,pochewkę ścięgnistą ,kaletki,ocenę ciągłości);
  • USG mięśni (obejmuje ścięgna z przyczepami,brzusiec,powięź, kaletki,pochewki ścięgniste);
  • Zespół cieśni nadgarstka (ocena kanału nadgarstka i nerwu pośrodkowego);

Ultrasonografia jest badaniem diagnostycznym, w którym za pomocą fal ultradźwiękowych uzyskuje się obrazy wielu narządów ciała ludzkiego. Zaletą jej jest nie inwazyjność, a z uwagi na bardzo niewielką ilość przeciwwskazań, jest szeroko wykorzystywana w praktyce lekarskiej. Współczesna diagnostyka obrazowa schorzeń narządu ruchu jest coraz bardziej powszechna ,  to jednak równocześnie jedna z najtrudniejszych dziedzin diagnostyki ultrasonograficznej, bowiem prawidłowe wykonanie oraz interpretacja badania wymaga doświadczenia osoby badającej oraz wysokiej klasy sprzętu.

Na badanie obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Prosimy zabrać ze sobą wyniki dotychczas
wykonanych badań.