Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację, w ramach której udzielane są porady lekarskie, świadczenia z zakresu psychologii, psychoterapii i neuropsychologii, logopedii, zabiegi fizjoterapeutyczne,indywidualne zajęcia z pacjentem, dla dzieci:

 • grupy wysokiego ryzyka ciążowo – porodowego;
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • zespołami aberracji chromosomów (np. zespół Downa);
 • trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (np. dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych ośrodkowego układu nerwowego);
 • zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym;
 • wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów;

Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego oferuje w ramach skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego kompleksowy 10-dniowy cykl składający się z fizjoterapii, terapii psychologicznej i logopedycznej oraz różnego rodzaju terapie sensomotoryczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi 120 osobodni w roku kalendarzowym.

Terapeuci pracujący w naszym zakładzie posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w dalszym ciągu podnoszą swoje kwalifikacje poprzez dedykowane kursy doskonalące.

Fizjoterapeuci pracują wykorzystując metody przyjazne dla pacjenta. Terapia jest zgodna z potrzebami ruchowymi i emocjonalnymi przez co jest adekwatna do etapu rozwoju psychologicznego na jakim znajduje się
pacjent.

Rehabilitacja odbywa się w pełnej współpracy z rodzicami/opiekunami. Przekazywane są również wskazówki dotyczące terapii w domu, którą mogą wykonać rodzice.

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci może być wystawione przez lekarze ubezpieczenia zdrowotnego poniższych specjalności:

 • neonatologicznej
 • rehabilitacyjnej
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • neurologicznej
 • reumatologicznej
 • chirurgii dziecięcej
 • endokrynologii dziecięcej
 • diabetologii dziecięcej
 • medycyny rodzinnej

Rejestracja przyjmuje pacjentów codziennie od godziny 8:00 osobiście lub telefonicznie w Dziale Rehabilitacji.
W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent musi dostarczyć skierowanie w ciągu 14 dni roboczych.

ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego