Dział Rehabilitacji

W związku z pozytywnym dla naszego centrum wynikiem rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, poradni rehabilitacyjnej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do lat 18, serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego działu rehabilitacji w zakresie:

 • fizykoterapii,
 • kinezyterapii,
 • hydroterapii,
 • krioterapii,
 • masażu leczniczego,
 • rehabilitacji środowiskowej (wykonywanej w domu pacjenta),
 • oraz wielu innych zabiegów.

Naszym atutem zdecydowanie jest wykwalifikowany personel posiadający bogate doświadczenie zawodowe oraz nowoczesny sprzęt medyczny, w który wyposażone są gabinety.


Pacjent, który wymaga rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, może skorzystać w naszym Centrum Medycznym z następujących świadczeń rehabilitacji leczniczej w:

 • warunkach ambulatoryjnych;
 • domu pacjenta;
 • zakładzie rehabilitacji dziennej (dzieci do lat 18 z zaburzeniami wieku rozwojowego).

Skierowanie do poradni rehabilitacji lub na zabiegi rehabilitacyjne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz:

 • specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu;
 • chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii;
 • w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

NFZ finansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Ważne! Skierowanie na zabiegi traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w dziale rehabilitacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia.

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, pacjent nie jest w stanie dotrzeć do działu rehabilitacji, istnieje możliwość skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych.

O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.

Termin zabiegów wykonywanych w warunkach domowych należy umówić po otrzymaniu skierowania w zakładzie fizjoterapii naszej przychodni.

Pacjentowi przysługuje rehabilitacja do 80 dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie których może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.


Regulamin Działu Rehabilitacji :

 • Pacjent powinien przybyć około 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu;
 • Pacjent powinien posiadać obuwie zmienne(w przypadku wirówki najlepiej klapki basenowe), strój wygodny, umożliwiający przeprowadzenie zabiegów;
 • Dziecko do ukończenia 16 lat może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego;
 • Zabrania się pacjentowi samodzielnego odłączania się od aparatury zabiegowej, wyłączania urządzeń elektrycznych, zdejmowania okularów ochronnych;
 • Zabiegi odbywają się o wyznaczonym czasie. Spóźnienie się na zabiegi może spowodować skrócenie zabiegu o czas spóźnienia;
 • W razie nie zgłoszenia się na pierwszy zabieg, pacjent zmuszony będzie do ponowienia rejestracji na zabiegi;
 • Z zabiegów nie może korzystać osoba pod wpływem alkoholu, z chorobą zakaźną, ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi lub wysoką temperaturą;
 • Pacjent proszony jest o wyłączenie telefonu w czasie trwania zabiegów;
 • Podczas zabiegu pola magnetycznego pacjent powinien odłożyć w bezpieczne miejsce zegarki, karty magnetyczne oraz inne urządzenia elektroniczne;
 • Centrum Medyczne Legionów nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach na terenie obiektu.