Poradnia chorób płuc

Poradnia chorób płuc diagnozuje w zakresie:

 • leczenia gruźlicy i chorób płuc oraz gruźlicy poza płucnej,
 • konsultacji chorych hospitalizowanych w innych szpitalach,
 • leczenia pozostałych chorób układu oddechowego,
 • ustalania wskazań do leczenia zespołu bezdechu śród sennego,
 • leczenia i profilaktyki sarkoidozy.

Przyjmujemy pacjentów:

 • Bezpłatnie – w ramach kontraktu z NFZ (wymagane skierowanie);
 • pacjenci posiadający kartę DILO mogą zrealizować diagnostykę wstępną leczenia onkologicznego

Kadra lekarska:

 • Lek. Grzegorz Kuchta – specjalista chorób płuc;

BADANIE SPIROMETRYCZNE

Spirometria (badanie spirometryczne) jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc.
Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela.

WSKAZANIA DO BADANIA

Jest to jedno z podstawowych badan w naszej poradni, dlatego zakres wskazań jest bardzo szeroki; wśród nich można wymienić:

 • podejrzenie astmy (badanie przydatne do rozpoznania) lub POChP (konieczne do rozpoznania tej choroby) oraz monitorowanie ich przebiegu,
 • ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi),
 • orzecznictwo medyczne.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

 • Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej 24 godziny).
 • Nie należy zakładać ubrania krępującego ruchy w zakresie tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
 • Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.
 • Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Konieczne może być odstawienie przed badaniem niektórych leków na astmę (tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela); podczas rejestracji/ustalania terminu badania chory zostanie zapewne poinformowany o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela (jeśli wykonywana będzie próba odwracalności obturacji).