Oferty pracy dla lekarzy.

Oferty pracy w NZOZ “Stary Browar” z siedzibą w Lęborku dla personelu medycznego oraz lekarzy specjalistów neurologii. Możliwość zatrudnienia personelu obywatelstwa Ukraińskiego.


NZOZ „Stary Browar” Poradnia neurologiczna zatrudni lekarzy specjalistów neurologii lub w trakcie specjalizacji z neurologii, do udzielania świadczeń medycznych w poradni posiadającej kontrakt NFZ oraz komercyjnie.

 • Oczekujemy udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami Ministerstwa Zdrowia;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zapewniamy kompleksową organizację pracy w gabinecie, niezbędną aparaturę diagnostyczną, dynamiczny sprzęt komputerowy, intuicyjny program online w pełni dostosowany do obecnych wymogów e-zdrowia;
 • wsparcie doświadczonego personelu administracyjnego i rejestracyjnego;
 • możliwość ustalenia indywidualnych standardów przyjęcia pacjenta (czas trwania wizyty, dostępność sprzętu w gabinecie lekarskim, pomoc i wsparcie personelu pielęgniarskiego);
 • Diagnostykę RTG/USG/Laboratoryjną wykonujemy w ramach własnych zasobów i możliwości;

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.


NZOZ „Stary Browar” Poradnia Endokrynologiczna zatrudni lekarzy specjalistów endokrynologii, bądź lekarza w trakcie specjalizacji, do udzielania konsultacji w Poradni Endokrynologicznej w ramach posiadanego kontraktu zawartego z POW NFZ w Gdańsku.

 • Oczekujemy udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami Ministerstwa Zdrowia;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zapewniamy kompleksową organizację pracy w gabinecie, niezbędną aparaturę diagnostyczną, dynamiczny sprzęt komputerowy, intuicyjny program online w pełni dostosowany do obecnych wymogów e-zdrowia;
 • wsparcie doświadczonego personelu administracyjnego i rejestracyjnego;
 • możliwość ustalenia indywidualnych standardów przyjęcia pacjenta (czas trwania wizyty, dostępność sprzętu w gabinecie lekarskim, pomoc i wsparcie personelu pielęgniarskiego);
 • Diagnostykę RTG/USG/Laboratoryjną wykonujemy w ramach własnych zasobów i możliwości;

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.


NZOZ „Stary Browar” Dział Rehabilitacji zatrudni technika fizjoterapii bądź magistra fizjoterapii do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, pracy na sali kinezyterapii oraz wykonywania rehabilitacji domowej.

 • Wymagane studia wyższe z zakresu fizjoterapii (tytuł licencjata lub magistra);
 • Wymagane aktywne Prawo Wykonywania Zawodu;
 • W zakresie obowiązków m.in. wykonywanie zabiegów fizykalnych oraz kinezyterapeutycznych (ćwiczenia) z zachowaniem różnorodności zabiegów oraz w przypadku tytułu magistra rehabilitacja (kinezyterapia) wykonywana w domu pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami prawa;
 • Możliwość pracy zmianowej w ilości dopuszczonych ustawowo godzin etatowych.;
 • Placówka posiada podpisany kontrakt z POW NFZ, a także zawarte umowy z partnerami ubezpieczeniowymi (Lux med, Polmed, Medicover, Compensa, Enelmed, PZU Zdrowie);

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom.


NZOZ „Stary Browar” Poradnia chorób płuc zatrudni lekarza specjalistę pulmonologii lub specjalistę chorób płuc, bądź lekarza w trakcie tych specjalizacji, do udzielania konsultacji w Poradni Chorób Płuc w ramach posiadanego kontraktu zawartego z POW NFZ w Gdańsku.

 • Oczekujemy udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami Ministerstwa Zdrowia;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zapewniamy kompleksową organizację pracy w gabinecie, niezbędną aparaturę diagnostyczną, dynamiczny sprzęt komputerowy, intuicyjny program online w pełni dostosowany do obecnych wymogów e-zdrowia;
 • wsparcie doświadczonego personelu administracyjnego i rejestracyjnego;
 • możliwość ustalenia indywidualnych standardów przyjęcia pacjenta (czas trwania wizyty, dostępność sprzętu w gabinecie lekarskim, pomoc i wsparcie personelu pielęgniarskiego);
 • Diagnostykę RTG/USG/Laboratoryjną wykonujemy w ramach własnych zasobów i możliwości;

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.


oferty pracy dla lekarza i fizjoterapeuty.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert i warunków zatrudnienia można uzyskać w dzialeOferty Pracy