Oferty pracy.

Oferty pracy w NZOZ “Stary Browar” z siedzibą w Lęborku dla personelu medycznego oraz lekarzy w poniżej wymienionych dziedzinach.

  • Lekarz pulmonolog lub lekarz w trakcie specjalizacji z pulmonologii do udzielania konsultacji w Poradni Chorób Płuc;
  • Lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, bądź lekarza w trakcie specjalizacji, do udzielania konsultacji w Poradni Położniczo-Ginekologicznej w ramach posiadanego kontraktu zawartego z POW NFZ w Gdańsku oraz komercyjnie.
praca

Szczegółowe informacje dotyczące ofert i warunków zatrudnienia można uzyskać w dzialeOferty Pracy