Oferty pracy.

Oferty pracy w NZOZ “Stary Browar” z siedzibą w Lęborku dla personelu medycznego oraz lekarzy w poniżej wymienionych dziedzinach.

  • Lekarz pulmonolog lub lekarz w trakcie specjalizacji z pulmonologii do udzielania konsultacji w Poradni Chorób Płuc;
  • Technik fizjoterapii do pracy w Dziale Rehabilitacji;
  • Magister fizjoterapii do pracy w Dziale Fizjoterapii oraz w Ośrodku/Zakładzie Rehabilitacji Dziennej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju do lat 18.;
praca

Szczegółowe informacje dotyczące ofert i warunków zatrudnienia można uzyskać w dzialeOferty Pracy