Oferty pracy.

Oferty pracy w NZOZ “Stary Browar” z siedzibą w Lęborku dla personelu medycznego oraz lekarzy w poniżej wymienionych dziedzinach.


NZOZ “Stary Browar” Poradnia Alergologiczna zatrudni specjalistę alergologii lub specjalistę chorób płuc.

 • Zapewniamy dogodne warunki pracy w centrum medycznym, pełną obsługę logistyczną poradni specjalistycznej oraz przyjazną atmosferę w zespole personelu;
 • Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie (działalność gospodarcza – ISPL);
 • Świadczenia udzielane wyłącznie komercyjnie oraz w ramach współpracy z partnerami ubezpieczeniowymi (Polmed, Compensa, PZU Zdrowie, Enelmed, Medicover);
 • Preferowane posiadanie spirometru oraz wykonywanie testów alergologicznych;
 • Możliwość wystawiania e-skierowań, e-recept oraz e-zla w systemie SERUM.

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.


NZOZ “Stary Browar” Poradnia Chorób Płuc zatrudni lekarza specjalistę chorób płuc lub w trakcie specjalizacji.

 • Oczkujemy udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami Ministerstwa Zdrowia;
 • prowadzenia dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Zapewniamy kompleksową organizację pracy w gabinecie, szybko działające komputery, intuicyjny program komputerowy;
 • wsparcie doświadczonego personelu administracyjnego i rejestracyjnego;
 • możliwość ustalenia indywidualnych standardów przyjęcia pacjenta (czas trwania wizyty, dostępność sprzętu w gabinecie lekarskim, pomoc i wsparcie personelu pielęgniarskiego);
 • Diagnostykę RTG/USG/Laboratoryjną wykonujemy w ramach własnych zasobów i możliwości;

Forma zatrudnienia oraz warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

oferty pracy dla lekarza i fizjoterapeuty.

Szczegółowe informacje dotyczące ofert i warunków zatrudnienia można uzyskać w dzialeOferty Pracy