uprawnienia szczególne niepełnosprawnych

Uprawnienia szczególne do świadczeń poza kolejnością osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności